nynw.net
当前位置:首页 >> shi >>

shi

2 乄 shī mē, 2 十 shí, 3 尸 shī, 3 饣 shí, 3 士 shì, 4 氏 shì,zhī, 4 礻 shì, 4 什 shén,shí, 5 仕 shì, 5 世 shì, 5 丗 shì, 5 辻 shi, 5 失 shī, 5 市 shì, 5 史 shǐ, 5 石 dàn,shí, 5 矢 shǐ, 5 示 shì, 6 忕 shì, 6 式 shì, 6 师 shī, 6...

两个音都要卷舌,不同的是读"she"的时候上下牙齿要稍微分开,读"shi"时牙齿紧闭. she 射箭 设计 shi 时间 世界

shi拼音第二生都有什么字 shi拼音第二声字有: 十 什 石 时 识 实 拾 食 蚀

! 石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮, 氏时时适市视狮,十时,适十狮适市。 是时,适施氏适市,氏视是十狮,恃矢势,使是十狮逝世,氏拾是十狮尸,适石室, 石室湿,氏使侍拭石室, 石室拭,氏始试食十狮尸,食时,始识是十狮尸,实十石狮尸。 试释...

是、事、实 、石、十、时、使、视、师、诗、式、室、士、食、氏、试、尸、狮、柿、矢、屎、始、仕、市、示、势、释、侍、恃、匙、湿、施、世、史、拾、誓、驶、逝、什.........

shi第四声是整体认读音节 整体认读音节,就是一口读出,不拼读的音节,这些音节应该做为一个整体牢牢记祝 整体认读音节有16个: zhi、chi、shi、ri、 zi、ci、si、 yi、wu、yu、 ye、yue、yin、yun、yuan、ying

礻 拼音:shì 部首:礻,繁体部首:示, 基本字义 ● 礻 shìㄕˋ ◎ 同“示”。用作偏旁。俗称“示字旁”。 礻:是“示”作偏旁的变形。“示”是“神”的本字。从“示”的字,一般与神(包括对神的崇拜活动和心理)有关。 如:神、祈、祥。 注:勿将“示字旁”写作“补”...

shi是翘舌音。 一. 翘舌音定义 由舌尖抵住或接近硬腭前部阻碍气流而形成的音,指汉语拼音中以zh、ch、sh、r开头的音节。 二. 发音部位和方法 1)zh 舌尖后、不送气、清、塞擦音。发音时,舌尖上翘,抵住硬腭前部,软膊上升,堵塞鼻腔通路,声带不颤动...

“似”读[sì],也读[shì]。 释义: 【sì】 1、相类,像。 2、好像,表示不确定。 3、表示比较,有超过的意思。 【shì】 〔似的〕跟某种情况或事物相似,如“他乐得什么似似”。亦作“是的”(“的”均读轻声)。 组词: 【shì】 似的【shì de】 助词,...

【读 音】shì de 【释 义】跟某种情况或事物相似,亦作“是的”(“的”均读轻声)。 【例 句】他乐得什么~~”。 似sì〈动〉 【释 义】 (形声。从人,以声。本义:像;相像); 同本义 [look like;similar]; 又如:似起(像,如);似像(相同的样子,模样);...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com