nynw.net
当前位置:首页 >> propErty inspECtion是什么意思 >>

propErty inspECtion是什么意思

property inspection [英][ˈprɔpəti ɪnˈspekʃən][美][ˈprɑpəti ɪnˈspɛkʃən] 财产清查; 双语例句 1 I will arrange a property inspection for you. 我会安排你看楼。 2 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com