nynw.net
当前位置:首页 >> JAvA 已知当前时间,如何获得当月一号 >>

JAvA 已知当前时间,如何获得当月一号

Calendar c = Calendar.getInstance(); // 这是已知的日期 Date d = new Date(113, 2, 25); c.setTime(d); int year = c.get(Calendar.YEAR); int month = c.get(Calendar.MONTH); c.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1); // 1号的日期 d = c.getTime...

import java.text.SimpleDateFormat;import java.util.Calendar;import java.util.Date;public class Test {public static void main(String[] args) {Date nextMonthFirstDate = nextMonthFirstDate();printDate(nextMonthFirstDate);}public s...

默认日期?不太明白你的意思,你应该是说的获取当月的一号,然后在前台显示吧,那样的话,你可以使用如下代码。

代码有问题 1.switch里出现了两个case 4 2.simpleDateFormat format = new simpDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); S要大写 单词拼错

import java.util.Calendar;import java.util.Date;public class Yugi{public static void getDays(String from, String to){Calendar calendar = Calendar.getInstance();String[] array = { from, to };Date[] ds = new Date[array.length];fo...

抽了点时间写了些代码:给你看看是不是你想要的,你是初学者把,俺给你加些注释 package yjh.action; import java.text.SimpleDateFormat; //定制日期格式的类 import java.util.Calendar; //日历类 import java.util.Date; //当前日期和时间的D...

Calendar cal = Calendar.getInstance(); cal.add(Calendar.MONTH, -1); cal.set(Calendar.DATE, 1); System.out.println(new Date(cal.getTimeInMillis())); 月份减一,日期设为1

public static Calendar getFirstDayOfMonth(int year, int month) { Calendar cal = Calendar.getInstance(); cal.clear(); // 年 cal.set(Calendar.YEAR, year); // 月,因为Calendar里的月是从0开始,所以要-1 cal.set(Calendar.MONTH, month...

(百 度)(用 户) 你 好 : 您 的(提 问)以 被(采 纳)! 为 了(感 谢)广 大(玩 家)长 期 以 来(对)(百 度)的 支 持 与 厚 爱!特 此,本(公 司)在“五一期间”和(三 星)举 办(在 线)抽 取(用 户)! 恭 喜 您!己 被(抽 取)...

import java.util.Calendar;public class Demo3 { public static void main(String[] args) { // 获得当前日期 Calendar today = Calendar.getInstance(); long time1 = today.getTimeInMillis(); int year = today.get(Calendar.YEAR); int mon...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com