nynw.net
当前位置:首页 >> 7,5,9,6这四个数怎么算24点 >>

7,5,9,6这四个数怎么算24点

6, 9, 7, 5的24点答案: 1: 6 + (9 × (7 - 5)) 2: 6 + 9 ×(7 - 5) 3: 6 - (9 × (5 - 7)) 4: 6 - 9 ×(5 - 7) 5: 6 + (7 - 5) × 9 6: 6 + ((7 - 5) × 9) 7: 6 - (5 - 7) × 9 8: 6 - ((5 - 7) × 9) 9: (9 × (7 - 5)) + 6 10: 9 × (7 - 5) + 6 11: (...

6-((5-7)*9) 6+((7-5)*9) 6-(9*(5-7)) 6+(9*(7-5)) ((7-5)*9)+6 (9*(7-5))+6 ----END---- 望采纳

6-(5-7)*9=24

此题无解 用加减乘除括号是算不出来24点的,无解 巧算24点游戏介绍 “巧算24点”是一种趣味数学游戏,游戏方式简单易学,能健脑益智,是一项极为有益的益智游戏活动。 “巧算24点”的游戏规则如下:一副扑克牌中抽去大小王剩下52张﹙如果初练也可只...

1. 6-[﹙5-7﹚×9] 2. [﹙7-5﹚×9]+6 3. 6-[9×﹙5-7﹚]

用1,6,7,9算24点,共有4种算法。 ﹙9-6﹚×﹙7+1﹚ ﹙9-6﹚×﹙1+7﹚ ﹙1+7﹚×﹙9-6﹚ ﹙7+1﹚×﹙9-6﹚

1: (6 × (7 + 9)) ÷ 4 2: 6 × (7 + 9) ÷ 4 3: 6 × ((7 + 9) ÷ 4) 4: 6 ÷ 4 ×(7 + 9) 5: (6 ÷ 4) × (7 + 9) 6: 6 ÷ (4 ÷ (7 + 9)) 7: 6 ÷ 4 ×(9 + 7) 8: (6 ÷ 4) × (9 + 7) 9: 6 ÷ (4 ÷ (9 + 7)) 10: (6 × (9 + 7)) ÷ 4 11: 6 × (9 + 7) ÷ 4 12: ...

6 × (9 + 7) ÷ 4

1. 9+[5×﹙10-7﹚] 2. 9-[﹙7-10﹚×5] 3. [﹙10-7﹚×5]+9

1: (5 + 7 - 8) × 6 2: ((5 + 7) - 8) × 6 3: (5 + (7 - 8)) × 6 4: (5 + 7) × (8 - 6) 5: (5 - 8 + 7) × 6 6: ((5 - 8) + 7) × 6 7: (5 - (8 - 7)) × 6 8: 6 × (5 + 7 - 8) 9: 6 × ((5 + 7) - 8) 10: 6 × (5 + (7 - 8)) 11: 6 × (5 - 8 + 7) 12...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com