nynw.net
当前位置:首页 >> 7,7,4,4巧算24点? >>

7,7,4,4巧算24点?

2*(4*(7-4)) (2*4)*(7-4) 2*(4*(7-4)) (2*4)*(7-4) 2*((7-4)*4) (2*(7-4))*4 2*((7-4)*4) (2*(7-4))*4 4-((2-7)*4) 4*(2*(7-4)) (4*2)*(7-4) 4-(4*(2-7)) 4+(4*(7-2)) 4+((7-2)*4) (4*(7-2))+4 4*((7-4)*2) (4*(7-4))*2 4-((2-7)*4) 4*(2*(7-4))...

(4-4/7)*7=24

11.利用3×8=24、4×6=24求解。  把牌面上的四个数想办法凑成3和8、4和6,再相乘求解。如3、3、6、10可组成(10—6÷3)×3=24等。又如2、3、3、7可组成(7+3—2)×3=24等。实践证明,这种方法是利用率最大、命中率最高的一种方法。 22.利...

只用加减乘除此题无解,用阶乘则有多解,如: (7+12-7-8)!=4!=24

你好,6、7、7、9这4个数字不能通过简单的加减乘除计算出24点来,所以此图无解。 求采纳,谢谢亲!

1 1 1 1 : 算不起 1 1 1 2 : 算不起 1 1 1 3 : 算不起 1 1 1 4 : 算不起 1 1 1 5 : 算不起 1 1 1 6 : 算不起 1 1 1 7 : 算不起 1 1 1 8 : (1+1+1)*8=24 1 1 1 9 : 算不起 1 1 1 10 : 算不起 1 1 2 2 : 算不起 1 1 2 3 : 算不起 1 1 2 4 : 算不起...

不可以解答

10以内任何任意4个数字组合,加减乘除得到24的计算方法,巧算24点的方法诀窍技巧 “巧算24点”的游戏内容如下:一副牌中抽去大小王剩下52张,(如果初练也可只用1~10这40张牌)任意抽取4张牌(称牌组),用加、减、乘、除(可加括号)把牌面上的数...

1: (2 + 5 ÷ 5) × 8 2: (2 + (5 ÷ 5)) × 8 3: (5 ÷ 5 + 2) × 8 4: ((5 ÷ 5) + 2) × 8 5: 8 × (2 + 5 ÷ 5) 6: 8 × (2 + (5 ÷ 5)) 7: 8 × (5 ÷ 5 + 2) 8: 8 × ((5 ÷ 5) + 2) 1: 7 - 1 + 9 + 9 2: (7 - 1) + 9 + 9 3: (7 - 1 + 9) + 9 4: ((7 - 1) ...

你好!用4,5,6,7算24点,共有20种算法。 4×[﹙5-6﹚+7] 4×[5-﹙6-7﹚] 4×[7+﹙5-6﹚] [﹙7+5﹚-6]×4 [5+﹙7-6﹚]×4 [﹙7-6﹚+5]×4 4×[7-﹙6-5﹚] 4×[﹙5+7﹚-6] 4×[5+﹙7-6﹚] ﹙6-4﹚×﹙7+5﹚ [﹙5+7﹚-6]×4 ﹙5+7﹚×﹙...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com