nynw.net
当前位置:首页 >> 5,2,10,5算24点 >>

5,2,10,5算24点

[﹙10÷5﹚+10]×2 10÷[5÷﹙2+10﹚] 10÷[5÷﹙10+2﹚] ﹙10÷5﹚×﹙10+2﹚ [﹙2+10﹚×10]÷5 [10×﹙10+2﹚]÷5 [﹙10+2﹚×10]÷5 [﹙2+10﹚÷5]×10 ﹙10÷5﹚×﹙2+10﹚ [10×﹙2+10﹚]÷5 10×[﹙10+2﹚÷5] 2×[10+﹙10÷5﹚] [﹙10+2﹚÷5]×10 ﹙...

[ 5-(2÷10) ]x5=24

1: 11 - 2 + 5 + 10 2: (11 - 2) + 5 + 10 3: (11 - 2 + 5) + 10 4: ((11 - 2) + 5) + 10 5: 11 - 2 +(5 + 10) 6: (11 - 2) + (5 + 10) 7: (11 - (2 - 5)) + 10 8: 11 - (2 - 5) + 10 9: 11 - (2 - (5 + 10)) 10: 11 - (2 - 5 - 10) 11: 11 - ((...

(10÷5+10)×2=24 (10+2)÷5×10=24 (10+2)×(10÷5)=24

共有4种算法,举例如下: (10×5-2)÷2=24 2×(5+2)+10=24

用2,5,6,10算24点,共有100种算法。 ﹙10×2﹚×﹙6÷5﹚ 10×[﹙6×2﹚÷5] [﹙2÷5﹚×10]×6 2÷[﹙5÷6﹚÷10] [6×﹙10÷5﹚]×2 6×[2÷﹙5÷10﹚] ﹙6×10﹚÷﹙5÷2﹚ 10÷[﹙5÷2﹚÷6] [﹙10÷5﹚×6]×2 ﹙2×10﹚×﹙6÷5﹚ [﹙10×2﹚÷5]×6 ﹙6×2﹚×﹙10÷5﹚ [2×﹙...

(5-(2/10))*5=24 5*(5-(2/10))=24 (5-(2/10))*5=24 5*(5-(2/10))=24

﹙10×2﹚×﹙6÷5﹚ 望采纳

5*(5-2/10)=25-1=24 每个数字只能用一次

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com