nynw.net
当前位置:首页 >> 3,4,5,6,算24点 >>

3,4,5,6,算24点

算24点网址: http://www.dffy.com/tool/24.htm 1: (3 - 4 + 5) × 6 2: ((3 - 4) + 5) × 6 3: (3 - (4 - 5)) × 6 4: (3 + 5 - 4) × 6 5: ((3 + 5) - 4) × 6 6: (3 + (5 - 4)) × 6 7: (5 + 3 - 4) × 6 8: ((5 + 3) - 4) × 6 9: (5 + (3 - 4)) × 6...

(5–4+3)✘6=24

有2个 3×[4+(-6)-(-10)]=24 4+(-6)×(-10)÷3=24

1. [﹙10+-6﹚+4]×3 2. 10-[﹙3×-6﹚+4] 3. 3×[4+﹙-6+10﹚] 4. 3×[﹙-6+10﹚+4] 5. 4-[﹙10×-6﹚÷3] 6. 4-[﹙-6×10﹚÷3] 7. 4-[-6×﹙10÷3﹚] 8. 3×[﹙10+-6﹚+4] 9. [10+﹙4+-6﹚]×3 10. [﹙-6+4﹚+10]×3 11. 3×[﹙-6+4﹚+1...

(7+5)×6÷3=24 ~师范附小李为您解答~ ~如果您满意请按下采纳,您的采纳是我前进的动力~

算式:4 ÷ (1 - 5 ÷ 6) =24 或6 ÷ (5 ÷ 4 - 1)=24 24点是4个数通过四则运算、括号得到24的一种数学游戏。 游戏技巧: 1.利用3×8=24、4×6=24、2×12=24求解。 把牌面上的四个数想办法凑成3和8、4和6、2和12,再相乘求解。实践证明,这种方法是利...

1: (3 + 5 - 4) × 6 2: ((3 + 5) - 4) × 6 3: (3 + (5 - 4)) × 6 4: (3 - 4 + 5) × 6 5: ((3 - 4) + 5) × 6 6: (3 - (4 - 5)) × 6 7: (5 + 3 - 4) × 6 8: ((5 + 3) - 4) × 6 9: (5 + (3 - 4)) × 6 10: (5 - 4 + 3) × 6 11: ((5 - 4) + 3) × 6 12...

(3-4+5)x6=24 345的顺序可以调换

4,6,7,9 6 ÷ 4 ×(7 + 9) (6 ÷ 4) × (7 + 9) 6 ÷ (4 ÷ (7 + 9)) (6 × (7 + 9)) ÷ 4 6 × ((9 + 7) ÷ 4) (7 + 9) ÷ 4 × 6 ((7 + 9) ÷ 4) × 6 (7 + 9) ÷ (4 ÷ 6) (7 + 9) × 6 ÷ 4 ((7 + 9) × 6) ÷ 4 (7 + 9) × (6 ÷ 4) (9 + 7) ÷ 4 × 6 ((9 + 7) ÷ 4...

2*(4-((-5)+(-3)))=24 2*(4-(-5)-(-3))=24 2*((4-(-5))-(-3))=24 2*(4-((-3)+(-5)))=24 2*(4-(-3)-(-5))=24 2*((4-(-3))-(-5))=24 (4-((-5)+(-3)))*2=24 (4-(-5)-(-3))*2=24 ((4-(-5))-(-3))*2=24 (4-((-3)+(-5)))*2=24 (4-(-3)-(-5))*2=24 ((4-...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com