nynw.net
当前位置:首页 >> 25,13,11,2巧算24点 >>

25,13,11,2巧算24点

你好!24点游戏题目【2,11,13,25】共有16种算法 1. 25+[11÷﹙2-13﹚] 2. 25-[﹙13-11﹚÷2] 3. 25-[13÷﹙11+2﹚] 4. 25-[﹙13-2﹚÷11] 5. [11÷﹙2-13﹚]+25 6. [﹙11-13﹚÷2]+25 7. 25+[﹙2-13﹚÷11] 8. [2÷﹙11-13﹚]+25 9. 25...

十三自然是按 13 来计算啦

8x4-9+1 =32-9+1 =23+1 =24

(2+6)*9/3 (2-6)*(3-9) 2*(6-3+9) (3-2/6)*9 9+6*2+3 9*3-6/2 9/2*6-3或9/3*(2+6) 其它变化都算在内例如(6-2)*(9-3)等

2×9÷3×4=24

算24点的技巧 “巧算24点”是一种数学游戏,游戏方式简单易学,能健脑益智,是一项极为有益的活动. “巧算24点”的游戏内容如下:一副牌中抽去大小王剩下52张,(如果初练也可只用1~10这40张牌)任意抽取4张牌(称牌组),用加、减、乘、除(可加...

任意拿出四个数(一般是10以内),通过加减乘除得到24,每个数字只能用一次。先算出者胜。

1: (2 + 5 ÷ 5) × 8 2: (2 + (5 ÷ 5)) × 8 3: (5 ÷ 5 + 2) × 8 4: ((5 ÷ 5) + 2) × 8 5: 8 × (2 + 5 ÷ 5) 6: 8 × (2 + (5 ÷ 5)) 7: 8 × (5 ÷ 5 + 2) 8: 8 × ((5 ÷ 5) + 2) 1: 7 - 1 + 9 + 9 2: (7 - 1) + 9 + 9 3: (7 - 1 + 9) + 9 4: ((7 - 1) ...

http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28b9d7bad4f6f40ed8dc5113f7028d3169%29&filter=sc_long_sign&tn=SE_xueshusource_2kduw22v&sc_vurl=http%3A%2F%2Fd.wanfangdata.com.cn%2FPeriodical%2Fxxffb-jyb20111119012&ie=utf-8&sc_us=6357684...

11.利用3×8=24、4×6=24求解。  把牌面上的四个数想办法凑成3和8、4和6,再相乘求解。如3、3、6、10可组成(10—6÷3)×3=24等。又如2、3、3、7可组成(7+3—2)×3=24等。实践证明,这种方法是利用率最大、命中率最高的一种方法。 22.利...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com