nynw.net
当前位置:首页 >> 2.8×7.6+2.4×0.8用简便方法计算 >>

2.8×7.6+2.4×0.8用简便方法计算

2.8×7.6+2.4×0.8 =2.8×7.6+2.4×(2.8-2) =2.8×7.6+2.8×2.4-2.4×2 =2.8×(7.6+2.4)-4.8 =2.8×10-4.8 =28-4.8 =23.2

解: 原式=2.8×(7.6+2.4) =2.8×10 =28

24÷2.4-2.8×0.8 =10-(3-0.2)×0.8 =10-3×0.8+0.2×0.8 =10-2.4+0.16 =7.6+0.16 =7.76

45.55-(6.82+15.55) 34.52-17.87-12.23 6.43-(1.4-0.57) 23.75-8.64-3.46 17.83-9.5-7.83-0.5 5.38+88.2-2.38+1.8 27.38-5.34+2.62-4.66 21.63-(8.5+9.63) 7.5-2.45+7.5+2.45 5.09-(0.09+1.23) 9.36-(4.36-3.5) 609-...

7.6+2.4/0.25 = 7.6+2.4×4 = 7.6+9.6 = 17.2

二2.4X3X0.2十2.4X2.4 =2.4X0.6十2.4X2.4 =2.4X(0.6十2.4) =2.4X3 二7.2

6.7x0.1x2.4 =0.67x2.4 =0.67x2x1.2 =1.34x(1+0.2) =1.34+0.268 =1.608

=8.32×(7.6+2.4) =8.32×10 =83.2

3.7*7.6+3.7*2.4=3.7*(7.6+2.4)=3.7*10=37

①6.73+4.6+0.4=6.73+(4.6+0.4)=6.73+5=11.73②4.37+0.9+2.63=(4.37+2.63)+0.9=7+0.9=7.9 ③6.43-2.8-2.2=6.43-(2.8+2.2)=6.43-5=1.43④18.5-(8.5+7.9)=18.5-8.5-7.9=10-7.9=2.1⑤18.75+76.3+1.25+23.7=(18.75+1.25)+(76.3+23.7)=20+100=...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com