nynw.net
当前位置:首页 >> 2.5:16=0.5:x解比例 >>

2.5:16=0.5:x解比例

(1)0.5:x=2 3 :0.25, 2 3 x=0.25×0.5, 2 3 x=1.25, x=1.25÷2 3 , x=1.875, x 25 =1.2 75 , 75x=25×1.2, x=25×1.2 75 , x=0.4, 3 5 :7 12 =9 10 :x, 3 5 x=7 12 ×9 10 , 3 5 x=21 40 , x=21 40 ÷3 5 , x=7 8 , 15:x=0.2:44...

0.125:12/5=x:0.5 0.125/(12/5)=x/0.5 x=(0.125)(5/12)(0.5) =(1/8)(5/12)(1/2) = 5/192

(1)8:2.5=x:0.5 2.5x=8×0.5 2.5x÷2.5=4÷2.5 x=1.6;(2) 5 12 :x= 1 5 : 9 20 1 5 x= 5 12 × 9 20 1 5 x ÷ 1 5 = 3 16 ÷ 1 5 x= 15 16 ;(3) 3.6 x = 1 400000 x=3.6×400000x=1440000.

0.5:0.25=06:x 0.5x=0.25x0.6 x=0.3

解: 5x=25x0.5÷5 5x=2.5 x=2.5÷5 x=0.5

x:1.2=4:0.5 1.2 * 4=0.5x 4.8=0.5x x=9.6

比例性质是两个内项积等于两个外项积 0.5:x=1/4:1/6 1/4x=0.5*1/6 1/4x=1/12 x=1/12除1/4 x=1/3

6.5x=13 x=13/6.5 x=2 望采纳O(∩_∩)O谢谢

解: 依题意和已知,有: x:(3/4)=(3/4):0.5 0.5x=(3/4)^2 0.5x=9/16 x=9/8

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com