nynw.net
当前位置:首页 >> 2.2.4.9 算24点 >>

2.2.4.9 算24点

2+((2*9)+4) (2+(2*9))+4 2+(4+(2*9)) (2+4)+(2*9) 2+(4+(9*2)) (2+4)+(9*2) (2*(4+9))-2 2+((9*2)+4) (2+(9*2))+4 ((2*9)+2)+4 (2*9)+(2+4) (2*(9+4))-2 ((2*9)+4)+2 (2*9)+(4+2) 2+((2*9)+4) (2+(2*9))+4 2+(4+(2*9)) (2+4)+(2*9) 2+(4+(9*2))...

2,3,4,9由此4个数字算出24 1:((9+3)*4)/2 2:(9*4*2)/3 3:(9+3)*(4-2)

4x(2+9-5) =4x6 =24; (5+9)x2-4 =14x2-4 =28-4 =24; (9-5)x(4+2) =4x6 =24; …… 供参考。

(4 × (9 - 2)) - 4 4 × (9 - 2) - 4 (9 - 2) × 4 - 4 ((9 - 2) × 4) - 4

1. [﹙5+9﹚×2]-4 2. ﹙4+2﹚×﹙9-5﹚ 3. [9-﹙5-2﹚]×4

可以是: (9-1-2)×4=24 (9+4-1)×2=24 (1+9)×2+4=24

9x4x9

玩牌都需要懂得使用一些工具方法和技巧,如果还只是想靠运气,那只能被别人宰。这里有

(9+5)x2-4=24

(-4÷3﹚×﹙-9×2﹚ [-4÷﹙3÷-9﹚]×2 [-9÷﹙3÷-4﹚]×2 [-9×﹙2×-4﹚]÷3 [-4×﹙-9×2﹚]÷3 [﹙-4×-9﹚÷3]×2

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com