nynw.net
当前位置:首页 >> 2,2,3,5算24点答案 >>

2,2,3,5算24点答案

解法如下; (1)3×(5×2-2)=24 (2)(5×2-2)×3=24 科学型: (5-2÷2)×3!=24(4!=24)

(2*5-2)*3

2的3次方×(5-2)=24,这里没法排版,2的3次方无法表示,只能文字表示,希望你能理解

1.3+5=8,8-2=6,4×6=24 2.3+4+5=12,12×2=24

1. 3×[﹙5×2﹚-2] 2. [﹙5×2﹚-2]×3 3. 3×[﹙2×5﹚-2]

共三种不同算法,举例如下: 8÷(2-5÷3)=24 2×(5+3)+8=24

(5+2)×3+3=24

12÷(3-5÷2)=24

1: 2 × (3 + 4 + 5) 2: 2 × ((3 + 4) + 5) 3: 2 × (3 + (4 + 5)) 4: 2 × (3 + 5 + 4) 5: 2 × ((3 + 5) + 4) 6: 2 × (3 + (5 + 4)) 7: 2 × (4 + 3 + 5) 8: 2 × ((4 + 3) + 5) 9: 2 × (4 + (3 + 5)) 10: 2 × (4 + 5 + 3) 11: 2 × ((4 + 5) + 3) 12...

(2-3-5)x(-4)=24 2x(3-(-4)+5)=24 (-4)x(2-3-5)=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com