nynw.net
当前位置:首页 >> 2,5,12,13怎么算出24点 >>

2,5,12,13怎么算出24点

你好!用2,5,12,13算24点,共有16种算法。 13+[5+﹙12÷2﹚] [5+﹙12÷2﹚]+13 13+[﹙12÷2﹚+5] 5+[﹙12÷2﹚+13] ﹙5+13﹚+﹙12÷2﹚ [﹙13+5﹚×2]-12 [13+﹙12÷2﹚]+5 [﹙5+13﹚×2]-12 ﹙13+5﹚+﹙12÷2﹚ ﹙12÷2﹚+﹙13+5﹚ 5...

可以这样组合: 2x5+2+12 =10+2+12 =24; 12÷(5÷2-2) =12÷(2.5-2) =12÷0.5 =24。 这几个数字,只有这两种组合,供参考。

1: 2*13-10/5=24 2: 5*10-2*13=24 3: 10/5*13-2=24

(13-(6-5))*2 ((13-6)+5)*2 (13-5)/(2/6) ((13-5)/2)*6 ((13-5)*6)/2 (13-5)*(6/2) ((13+5)-6)*2 (13+(5-6))*2 2*(13-(6-5)) 2*((13-6)+5)

12÷(3-5÷2)=24

解法如下: (1)13×2-(7-5)=24 (2)2×13-(7-5)=24 (3)13×2+(5-7)=24 (4)2×13+(5-7)=24 (5)13×2-7+5=24 (6)2×13+5-7=24 (7)13×2+5-7=24 (8)2×13-7+5=24 (9)7-2×13+5=24 (10)7-13×2+5=24 (11)5+13×2-7=24 (12)5+13×...

自己想吧 挺难

-5+3-(-13)×2=-24 (-13)×[3+(-5)]-2=24

5, 7, 13, 2的24点答案: 1: 5 - 7 + 13 × 2 2: (5 - 7) + 13 × 2 3: 5 - 7 +(13 × 2) 4: (5 - 7) + (13 × 2) 5: 5 - (7 - 13 × 2) 6: 5 - (7 - (13 × 2)) 7: (5 × 7 + 13) ÷ 2 8: ((5 × 7) + 13) ÷ 2 9: 5 × 7 - 13 + 2 10: (5 × 7) - 13 + 2 1...

3,-5,2-13怎么等于24点? 2*3-(-5)-(-13)=24 3,4,6,10怎么等于24点? 6/3*10+4=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com