nynw.net
当前位置:首页 >> 2 5 10 10算24点 >>

2 5 10 10算24点

[﹙10÷5﹚+10]×2 10÷[5÷﹙2+10﹚] 10÷[5÷﹙10+2﹚] ﹙10÷5﹚×﹙10+2﹚ [﹙2+10﹚×10]÷5 [10×﹙10+2﹚]÷5 [﹙10+2﹚×10]÷5 [﹙2+10﹚÷5]×10 ﹙10÷5﹚×﹙2+10﹚ [10×﹙2+10﹚]÷5 10×[﹙10+2﹚÷5] 2×[10+﹙10÷5﹚] [﹙10+2﹚÷5]×10 ﹙...

[ 5-(2÷10) ]x5=24

(10÷5+10)×2=24 (10+2)÷5×10=24 (10+2)×(10÷5)=24

1: 2*13-10/5=24 2: 5*10-2*13=24 3: 10/5*13-2=24

共有4种算法,举例如下: (10×5-2)÷2=24 2×(5+2)+10=24

共四各不同算法,举例如下: (2+2÷5)×10=24 2×(2+5)+10=24

5*(5-2/10)=25-1=24 每个数字只能用一次

(5-(2/10))*5=24 5*(5-(2/10))=24 (5-(2/10))*5=24 5*(5-(2/10))=24

1: (5 - 2 ÷ 10) × 5 2: (5 - (2 ÷ 10)) × 5 3: 5 × (5 - 2 ÷ 10) 4: 5 × (5 - (2 ÷ 10))

用2,5,6,10算24点,共有100种算法。 ﹙10×2﹚×﹙6÷5﹚ 10×[﹙6×2﹚÷5] [﹙2÷5﹚×10]×6 2÷[﹙5÷6﹚÷10] [6×﹙10÷5﹚]×2 6×[2÷﹙5÷10﹚] ﹙6×10﹚÷﹙5÷2﹚ 10÷[﹙5÷2﹚÷6] [﹙10÷5﹚×6]×2 ﹙2×10﹚×﹙6÷5﹚ [﹙10×2﹚÷5]×6 ﹙6×2﹚×﹙10÷5﹚ [2×﹙...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com