nynw.net
当前位置:首页 >> 2 3 4 5 24点不用括号 >>

2 3 4 5 24点不用括号

用2,3,4,5算24点,共有40种算法。 [﹙4+5﹚+3]×2 [﹙5+3﹚-2]×4 [﹙3+5﹚-2]×4 [﹙3+5﹚+4]×2 2×[﹙4+3﹚+5] 4×[5+﹙3-2﹚] 2×[3+﹙4+5﹚] 2×[﹙5+3﹚+4] 2×[﹙3+5﹚+4] [3-﹙2-5﹚]×4 2×[4+﹙5+3﹚] 2×[﹙4+5﹚+3] 4×[...

1. [﹙4+5﹚+3]×2 2. [﹙5+3﹚-2]×4 3. [﹙3+5﹚-2]×4

可以是 (3+4+5)×2=24 (3+5-2)×4=24

1: 2 × (3 + 4 + 5) 2: 2 × ((3 + 4) + 5) 3: 2 × (3 + (4 + 5)) 4: 2 × (3 + 5 + 4) 5: 2 × ((3 + 5) + 4) 6: 2 × (3 + (5 + 4)) 7: 2 × (4 + 3 + 5) 8: 2 × ((4 + 3) + 5) 9: 2 × (4 + (3 + 5)) 10: 2 × (4 + 5 + 3) 11: 2 × ((4 + 5) + 3) 12...

(3+4+5)x2=24 4²+3+5=24 2^4+3+5=24 (3+5-2)x4=24

5-3=3 3+3+6 6×4=24

[2-5+(-3)]×(-4) =(-6)×(-4) =24

4^3+5+3=24 (5-2)^3-4=24 5^2-(4-3)=24 (3+4+5)*2=24 [(5+3)-2]*4=24

2x[5-(-4)-(-3)] =2x(5+4+3) =2x12 =24; (-4)x[2+(-3)-5] =(-4)x(2-3-5) =(-4)x(-6) =24; …… 供参考。

5,2,3,4答案 (5-(2-3))*4 ((5-2)+3)*4 ((5+3)-2)*4 (5+(3-2))*4 ((5+3)+4)*2 (5+(3+4))*2 ((5+4)+3)*2 (5+(4+3))*2 2*((5+3)+4) 2*(5+(3+4)) 2*((5+4)+3) 2*(5+(4+3)) 2*((3+5)+4) 2*(3+(5+4)) 2*((3+4)+5) 2*(3+(4+5)) 2*((4+5)+3) 2*(4+(5+...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com