nynw.net
当前位置:首页 >> 1+2+3+4 2015 >>

1+2+3+4 2015

1+2+3+4+.......+2015 =(1+2015)+(2+2014)+......+(1007+1009)+1008 =2016*1007+1008 =2030112+1008 =2031120 或者,直接套用公式: 1+2+3+4+.......+2015 =(1+2015)*2015/2 =2031120

S=1+2+3+....+2016 (1) S=2016+2015+...+1 (2) (1)+(2) 2S = (1+2016)+(2+2015)+...+(2016+1) =2017x2016 S=2033136 1+2+3+....+2016 =S=2033136

1+2+3+...+n=n(n+1)/2 n=2015,代入后得到: 2015*(2015+1)/2=2031120

2015*1008

原式=(-1+2)+(-3+4)+…+(-2013+2014)-2015 =1×2014/2-2015 =1007-2015 =-1008

(-1)+(+2)+(-3)+(+4)…+(-2015)+(+2016) =(2-1)+(4-3)+……+(2016-2015) =1+1+……+1 =2016÷2 =1008

1+2+3+4+5+6......+2015+2014+2013......+3+2+1 =(1+2+3+4+5+6......+2015)+(2014+2013......+3+2+1) =(1+2015)*2015/2+(2014+1)*2014/2 =1008*2015+2015*1006 =2015*(1008+1006) =2015*(2000+10+4) =4030000+20150+8060 =4058210

这是公式法1×2+2×3+3×4+4×5+……+n×(n+1)=n(n+1)(n+2)/3

高斯的故事 没听过吗? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +......+2015+2016----------a式 2016+2015+2014+2013+2012+……+ 2 + 1-----------b式 a式+b式=2017(a式第n个数字+b式第n个数字全是2017)*2016(总共2016个2017) 然后用结果除以2

奇数,具体的技术方法为; 1+2+3+...+2014+2015 =(1+2015)+(2+2014)...+(1007+1008) =2029505 因为2015除以二=1007.5所以中位数是1007和1008.而奇数和偶数相加最后的结果一定是奇数,所以最终答案是奇数

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com