nynw.net
当前位置:首页 >> 用4,7,9,1算24点怎么算 >>

用4,7,9,1算24点怎么算

9-1=8 7-4=3 8x3=24

你好,用1,4,7,9算24点,共有4种算法。 1.﹙4-7﹚×﹙1-9﹚ 2.﹙1-9﹚×﹙4-7﹚ 3.﹙9-1﹚×﹙7-4﹚ 4.﹙7-4﹚×﹙9-1﹚

算法多多:

1: 4 × (7 + 8 - 9) 2: 4 × ((7 + 8) - 9) 3: 4 × (7 + (8 - 9)) 4: 4 × (7 - 9 + 8) 5: 4 × ((7 - 9) + 8) 6: 4 × (7 - (9 - 8)) 7: 4 × (8 + 7 - 9) 8: 4 × ((8 + 7) - 9) 9: 4 × (8 + (7 - 9)) 10: (4 + 8) × (9 - 7) 11: 4 × (8 - 9 + 7) 12...

只用加减乘除无解,加上根号或阶乘则可,如: 10×1+7×√4=24 [(10+7-1)÷4]!=4!=24

(7-4)×(9-1)=24

其实就这个 6 × (7 + 9) ÷ 4 其他的都是重复的 但如果一定要按6,7,4,9的顺序 是没有的

1: (5 × (4 - 1)) + 9 2: 5 × (4 - 1) + 9 3: (5 × (9 - 4)) - 1 4: 5 × (9 - 4) - 1 5: (4 - 1) × 5 + 9 6: ((4 - 1) × 5) + 9 7: 9 + (5 × (4 - 1)) 8: 9 + 5 ×(4 - 1) 9: 9 - (5 × (1 - 4)) 10: 9 - 5 ×(1 - 4) 11: (9 - 4) × 5 - 1 12: ((9 ...

1. ﹙9-1﹚×﹙4-1﹚ 2. ﹙4-1﹚×﹙9-1﹚ 3. ﹙1-9﹚×﹙1-4﹚

4×(9-1)-8=4×8-8=32-8=24 4×8-(9-1)=32-8=24 4×8-9+1=32-9+1=23+1=24 9÷[(4-1)÷8]=9÷(3÷8)=9÷3/8=9×8/3=3×8=24 9÷(4-1)×8=9÷3×8=3×8=24 9×8÷(4-1)=72÷3=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com