nynw.net
当前位置:首页 >> 用2,3,5,8算24点 >>

用2,3,5,8算24点

(2*5-2)*3

共三种不同算法,举例如下: 8÷(2-5÷3)=24 2×(5+3)+8=24

共6种不同算法,举例如下: 2×(4×5-8)=24 4×2×(8-5)=24

36个解 (-2)*((-3)-(4+5))=24 (-2)*((-3)-4-5)=24 (-2)*(((-3)-4)-5)=24 ((-2)-(-3)+5)*4=24 (((-2)-(-3))+5)*4=24 ((-2)-((-3)-5))*4=24 (-2)*((-3)-(5+4))=24 (-2)*((-3)-5-4)=24 (-2)*(((-3)-5)-4)=24 ((-2)+5-(-3))*4=24 (((-2)+5)-(-3))*4=...

四则运算范围内有3种算法—— (5-2)×1×8 = 3×8 = 24 (5-1)×(8-2) = 4×6 = 24 (8/2)×(5+1) = 4×6 = 24 加上乘方开根又有3种算法—— (2^5-8)×1 = 32-8 = 24 (5^2)-(1^8) = 25-1 = 24 [√(8×2)]×(5+1) = 4×6 = 24 添上阶乘对数再有2种算法—— [log2(8)]!...

简单 1. [6÷﹙5-3﹚]×8 2. [8×﹙6-5﹚]×3 3. 8÷[﹙6-5﹚÷3]

2×9÷3×4=24

1: (2 + 2) × 4 + 8 2: ((2 + 2) × 4) + 8 3: 2 × 2 × 4 + 8 4: (2 × 2) × 4 + 8 5: (2 × 2 × 4) + 8 6: ((2 × 2) × 4) + 8 7: (2 × (2 × 4)) + 8 8: 2 × (2 × 4) + 8 9: (2 × (2 + 8)) + 4 10: 2 × (2 + 8) + 4 11: 2 × (2 × 8 - 4) 12: 2 × ((...

你好! 用2,2,2,5算24点,共有8种算法。 [2+﹙5×2﹚]×2 [2+﹙2×5﹚]×2 2×[2+﹙5×2﹚] [﹙2×5﹚+2]×2 2×[﹙2×5﹚+2] [﹙5×2﹚+2]×2 2×[﹙5×2﹚+2] 2×[2+﹙2×5﹚]

(1)(2*5-7)*8=24. 5²-(8-7)=24; (2)6×6-6×2=24; 6+2×6+6=24; (3) ( 11 × 11 - 1 ) ÷ 5,; (4)算法一:(2+2)*(9-3)=24;算法二:2*9+2*3=24; 有帮助请记得好评,新问题请重新发帖提问,谢谢;

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com