nynw.net
当前位置:首页 >> 用2,4,6,8算24点 >>

用2,4,6,8算24点

8*6/(4/2) 8/4*6*2 8*6/(4-2) 4*8-6-2 就这么多,希望采纳

多种算法,举例如下: 6÷(4-2)×8=24 6÷4×2×8=24

(-2)×(-6)+(4+8) =12+12 =24

8,4,6,3由此4个数字算出24 1:(8-6/3)*4 2:(3*4-8)*6 3:(8/4+6)*3 4:((4+8)*6)/3 5:(8-6)*3*4

1: (2 + 2) × 4 + 8 2: ((2 + 2) × 4) + 8 3: 2 × 2 × 4 + 8 4: (2 × 2) × 4 + 8 5: (2 × 2 × 4) + 8 6: ((2 × 2) × 4) + 8 7: (2 × (2 × 4)) + 8 8: 2 × (2 × 4) + 8 9: (2 × (2 + 8)) + 4 10: 2 × (2 + 8) + 4 11: 2 × (2 × 8 - 4) 12: 2 × ((...

用2,4,6,8算24点,共有148种算法。2×[﹙8÷4﹚×6]﹙2×6﹚+﹙8+4﹚6×[8×﹙2÷4﹚][8+﹙6×2﹚]+4﹙6×8﹚×﹙2÷4﹚[﹙2+6﹚×4]-8[2×﹙8÷4﹚]×6﹙2×8﹚÷﹙4÷6﹚2×[6÷﹙4÷8﹚]8×[6×﹙2÷4﹚]﹙6÷4﹚×﹙2×8﹚6÷[4÷﹙8×2﹚][8×﹙2÷4﹚]×6﹙2×6﹚×﹙8÷...

共6种不同算法,举例如下: 2×(4×5-8)=24 4×2×(8-5)=24

根据题干分析可得:4×8+2-10,=32+2-10,=24,10×2+8-4,=20+8-4,=24.故答案为:4×8+2-10;10×2+8-4.

(2+6/6)*8 =(2+1)*8 =3*8 =24; (2-6+8)*6 =4*6 =24; (2*6-8)*6 =(12-8)*6 =4*6 =24; 2*6*(8-6) =12*2 =24; …… 供参考。

6*8/(4-2)=48/2=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com