nynw.net
当前位置:首页 >> 用2,4,4,5算24点 >>

用2,4,4,5算24点

共6种不同算法,举例如下: 2×(4×5-8)=24 4×2×(8-5)=24

1. [﹙5+9﹚×2]-4 2. ﹙4+2﹚×﹙9-5﹚ 3. [9-﹙5-2﹚]×4

8*(4*2-5) =8*(8-5) =8*3 =24; (8-5)*4*2 =3*4*2 =12*2 =24; 4*5+8/2 =20+4 =24; 8*(5-4+2) =8*3 =24; 8*5/2+4 =40/2+4 =20+4 =24; ……

1: (2 + 5) × 4 - 4 2: ((2 + 5) × 4) - 4 3: (2 × 5 - 4) × 4 4: ((2 × 5) - 4) × 4 5: (4 × (2 + 5)) - 4 6: 4 × (2 + 5) - 4 7: 4 × (2 × 5 - 4) 8: 4 × ((2 × 5) - 4) 9: (4 + 4) × (5 - 2) 10: (4 × (5 + 2)) - 4 11: 4 × (5 + 2) - 4 12: ...

(2×(3+(4+5))) (2×((3+4)+5)) (2×(3+(5+4))) (2×((3+5)+4)) (2×(4+(3+5))) (2×((4+3)+5)) (2×(4+(5+3))) (2×((4+5)+3)) (2×(5+(3+4))) (2×((5+3)+4)) (2×(5+(4+3))) (2×((5+4)+3)) ((3-(2-5))×4) (((3-2)+5)×4) ((3+(4+5))×2) (((3+4)+5)×2) ((3...

5*6-2-4。。。。。。。

(7+5)X(4÷2)

解:(1)(6÷2+3)×4, =(3+3)×4, =6×4, =24, (2)4×6÷(3-2), =24÷1, =24, (3)4×6×(3-2). =24×1, =24. 故答案为:(6÷2+3)×4;或4×6÷(3-2);或4×6×(3-2).

你好! 用2,4,5,7算24点,共有20种算法。 [﹙7+5﹚×4]÷2 4÷[2÷﹙5+7﹚] ﹙5+7﹚×﹙4-2﹚ [4×﹙7+5﹚]÷2 ﹙7+5﹚×﹙4-2﹚ ﹙4÷2﹚×﹙7+5﹚ [4×﹙5+7﹚]÷2 ﹙5+7﹚÷﹙2÷4﹚ ﹙4÷2﹚×﹙5+7﹚ ﹙7+5﹚×﹙4÷2﹚ ﹙7+5﹚÷﹙2÷4﹚ 4÷[2÷﹙...

(5-1)x(2+4)=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com