nynw.net
当前位置:首页 >> 用1,2,4,5算24点 >>

用1,2,4,5算24点

(5-1)x(2+4)=24

1. 4×[2+﹙5-1﹚] 2. [﹙5+2﹚-1]×4 3. 4×[2-﹙1-5﹚]

(1+ 2 )x(2 x4)=3x8=24 (1+ 2 )x4x2=1 2x2=2 4

3*4*(5-1-2)=24 4*5+2+3-1+24 (5-2+3)*4*1=24 (5+3)*(4+1-2)=24 3*5+2*4=1=24 2*5*(3-1)+4=24

1, 2, 4, 7的24点答案: 1: (1 - 2 + 7) × 4 2: ((1 - 2) + 7) × 4 3: (1 - (2 - 7)) × 4 4: (1 + 4 + 7) × 2 5: ((1 + 4) + 7) × 2 6: (1 + (4 + 7)) × 2 7: (1 + 7 - 2) × 4 8: ((1 + 7) - 2) × 4 9: (1 + (7 - 2)) × 4 10: (1 + 7 + 4) × 2 1...

香蕉

四则运算范围内有3种算法—— (5-2)×1×8 = 3×8 = 24 (5-1)×(8-2) = 4×6 = 24 (8/2)×(5+1) = 4×6 = 24 加上乘方开根又有3种算法—— (2^5-8)×1 = 32-8 = 24 (5^2)-(1^8) = 25-1 = 24 [√(8×2)]×(5+1) = 4×6 = 24 添上阶乘对数再有2种算法—— [log2(8)]!...

1. ﹙1+5﹚×﹙6-2﹚ 2. [﹙1+5﹚+6]×2 3. [5+﹙1+6﹚]×2

(5-(2-3))*4 ((5-2)+3)*4 ((5+3)-2)*4 (5+(3-2))*4 ((5+3)+4)*2 (5+(3+4))*2 ((5+4)+3)*2 (5+(4+3))*2 2*((5+3)+4) 2*(5+(3+4)) 2*((5+4)+3) 2*(5+(4+3)) 2*((3+5)+4) 2*(3+(5+4)) 2*((3+4)+5) 2*(3+(4+5)) 2*((4+5)+3) 2*(4+(5+3)) 2*((4+3)+5)...

如下: 4x(7+1-2)=24 2x(1+4+7)=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com