nynw.net
当前位置:首页 >> 小学四年算24点的技巧1.2.2.7 >>

小学四年算24点的技巧1.2.2.7

解法如下: (1)2×2×(7-1)=24 (2)2×(7-1)×2=24 (3)(7-1)×2×2=24 (4)(2+2)×(7-1)=24 (5)(7-1)×(2+2)=24

(1-2+7)*4=24; (1+4+7)*2=24; 4²+1+7=24;

(2+2)*(7-1)=24

数理答疑团为您解答,希望对你有所帮助。 2*8+1+7=24 (7-1)*8/2=24 (1+7)*2+8=24 祝你学习进步,更上一层楼! (*^__^*)

4×(7+1-2)=24

因题干条件不完整,不能正常作答。

(7-1)×2+12=24

3*(-6+10+4)只知道这两个 10-(-6*3+4)

1: 1 × 2 × 7 + 10 2: (1 × 2) × 7 + 10 3: (1 × 2 × 7) + 10 4: ((1 × 2) × 7) + 10 5: (1 × (2 × 7)) + 10 6: 1 × (2 × 7) + 10 7: 1 × (2 × 7 + 10) 8: 1 × ((2 × 7) + 10) 9: 1 × 7 × 2 + 10 10: (1 × 7) × 2 + 10 11: (1 × 7 × 2) + 10 12:...

第一题: (7 - 5) × 8 + 8 =24 (7 + 8) ÷ 5 × 8=24 第二题: 4×(7+1-2)=24 2×(1+4+7)=24 第三题: 4+4+4+12=24 (4+4)÷4×12=24 第四题: 7+5+4×3=24 (7+5)+4×3=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com