nynw.net
当前位置:首页 >> 小学四年算24点的技巧1.2.2.7 >>

小学四年算24点的技巧1.2.2.7

解法如下: (1)2×2×(7-1)=24 (2)2×(7-1)×2=24 (3)(7-1)×2×2=24 (4)(2+2)×(7-1)=24 (5)(7-1)×(2+2)=24

1, 2, 4, 7的24点答案: 1: (1 - 2 + 7) × 4 2: ((1 - 2) + 7) × 4 3: (1 - (2 - 7)) × 4 4: (1 + 4 + 7) × 2 5: ((1 + 4) + 7) × 2 6: (1 + (4 + 7)) × 2 7: (1 + 7 - 2) × 4 8: ((1 + 7) - 2) × 4 9: (1 + (7 - 2)) × 4 10: (1 + 7 + 4) × 2 1...

(7-2+1)X4=24

(2+2)×(7-1)=24 2×2×(7-1)=24

4*(7+1-2)=24 2*(1+4+7)=24

【1,2,7,7】共有1种算法 1. [﹙7×7﹚-1]÷2

(7×7-1)÷2=24 ~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~ ~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可。 ~你的采纳是我前进的动力~~ O(∩_∩)O,互相帮助,祝共同进步!

如下: 4x(7+1-2)=24 2x(1+4+7)=24

1: 2 × (4 × (7 - 4)) 2: 2 × 4 ×(7 - 4) 3: (2 × 4) × (7 - 4) 4: (2 × (7 - 4)) × 4 5: 2 × (7 - 4) × 4 6: 2 × ((7 - 4) × 4) 7: 4 - (2 - 7) × 4 8: 4 - ((2 - 7) × 4) 9: 4 × (2 × (7 - 4)) 10: 4 × 2 ×(7 - 4) 11: (4 × 2) × (7 - 4) 12: ...

1, 2, 6, 7的24点答案: 1: (1 + 7) ÷ 2 × 6 2: ((1 + 7) ÷ 2) × 6 3: (1 + 7) ÷ (2 ÷ 6) 4: (1 - 7) × (2 - 6) 5: (1 + 7) × 6 ÷ 2 6: ((1 + 7) × 6) ÷ 2 7: (1 + 7) × (6 ÷ 2) 8: (2 - 6) × (1 - 7) 9: 2 × (6 - 1 + 7) 10: 2 × ((6 - 1) + 7)...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com