nynw.net
当前位置:首页 >> 谁知道不定积分∫Dx/(4%9x^2)^1/2是多少啊 >>

谁知道不定积分∫Dx/(4%9x^2)^1/2是多少啊

如图所示

这格式怎麼看都像是我做的? (1/3)ln| (3x/2) + √(9x² - 4)/2 | + C = (1/3)ln| [3x + √(9x² - 4)]/2 | + C,提取1/2 = (1/3){ln| 3x + √(9x² - 4) | - ln(2)} + C,对数公式ln(A/B) = ln(A) - ln(B) = (1/3)ln| 3x + √(9x² - ...

∫ 1/(4+9x²) dx = (1/4) ∫ dx/[1+(3x/2)²] = (1/4)(2/3) ∫ d(3x/2)/[1+(3x/2)²] = (1/6)arctan(3x/2) + C

如上图所示。

∫dx^2/(4+9x^2) = 1/9*∫d9x^2/(4+9x^2) = 1/9*∫d(9x^2+4)/(4+9x^2) = 1/9*ln(9x^2+4)+c

详细解答如下,点击放大:

用换元令x=(2sect)/3。

解: ∫(1-x)/√(4-9x²)dx =∫1/√(4-9x²)-∫x/√(4-9x²)dx =1/3 ∫1/√[1-(3x/2)²] d(3x/2)+1/18 ∫1/√(4-9x²) d(4-9x²) =1/3·arcsinx+1/18·2/3·(4-9x²)^(3/2)+C =1/3·arcsinx+1/27·(4-9x²)^(3/2)+C

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com