nynw.net
当前位置:首页 >> 求下列不定积分 (1)∫1/2x+3*Dx (2)∫1/√4%9x²*... >>

求下列不定积分 (1)∫1/2x+3*Dx (2)∫1/√4%9x²*...

都是进行凑微分即可, 1、∫1/(2x+3) dx =1/2 *∫ 1/(2x+3) d(2x+3) =1/2 *ln|2x+3| +C 2、∫1/√4-9x² dx =1/4 *∫1/√1-(3x/2)² dx =1/6 *∫1/√1-(3x/2)² d(3x/2) =1/6 *arcsin(3x/2) +C 3、∫2sin2x dx =∫sin2x d(2x) = -cos2x +C

不定积分公式求解

这格式怎麼看都像是我做的? (1/3)ln| (3x/2) + √(9x² - 4)/2 | + C = (1/3)ln| [3x + √(9x² - 4)]/2 | + C,提取1/2 = (1/3){ln| 3x + √(9x² - 4) | - ln(2)} + C,对数公式ln(A/B) = ln(A) - ln(B) = (1/3)ln| 3x + √(9x² - ...

解:∫(1-x)/√(4-9x²)dx=∫1/√(4-9x²)-∫x/√(4-9x²)dx=1/3∫1/√[1-(3x/2)²]d(3x/2)+1/18∫1/√(4-9x²)d(4-9x²)=1/3·arcsinx+1/18·2/3·(4-9x²)^(3/2)+C=1/3·arcsinx+1/27·(4-9x²)^(3/2)+C

∫ 1/(4+9x²) dx = (1/4) ∫ dx/[1+(3x/2)²] = (1/4)(2/3) ∫ d(3x/2)/[1+(3x/2)²] = (1/6)arctan(3x/2) + C

如上图所示。

如图所示

如图

用换元令x=(2sect)/3。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com