nynw.net
当前位置:首页 >> 请用%2,%3,4,5算24点. >>

请用%2,%3,4,5算24点.

1.3+5=8,8-2=6,4×6=24 2.3+4+5=12,12×2=24

1: 2 × (3 + 4 + 5) 2: 2 × ((3 + 4) + 5) 3: 2 × (3 + (4 + 5)) 4: 2 × (3 + 5 + 4) 5: 2 × ((3 + 5) + 4) 6: 2 × (3 + (5 + 4)) 7: 2 × (4 + 3 + 5) 8: 2 × ((4 + 3) + 5) 9: 2 × (4 + (3 + 5)) 10: 2 × (4 + 5 + 3) 11: 2 × ((4 + 5) + 3) 12...

-2*((-3-4)-5) -2*(-3-(4+5)) (-2-(-3-5))*4 ((-2--3)+5)*4 -2*((-3-5)-4) -2*(-3-(5+4)) ((-2+5)--3)*4 (-2+(5--3))*4 ((-3-4)-5)*-2 (-3-(4+5))*-2 ((-3-5)-4)*-2 (-3-(5+4))*-2 4*(-2-(-3-5)) 4*((-2--3)+5) 4*((-2+5)--3) 4*(-2+(5--3)) 4*(...

2的3次方×(5-2)=24,这里没法排版,2的3次方无法表示,只能文字表示,希望你能理解

解法如下; (1)3×(5×2-2)=24 (2)(5×2-2)×3=24 科学型: (5-2÷2)×3!=24(4!=24)

1. [﹙4+5﹚+3]×2 2. [﹙5+3﹚-2]×4 3. [﹙3+5﹚-2]×4

用2,3,4,5算24点,共有40种算法。 [﹙4+5﹚+3]×2 [﹙5+3﹚-2]×4 [﹙3+5﹚-2]×4 [﹙3+5﹚+4]×2 2×[﹙4+3﹚+5] 4×[5+﹙3-2﹚] 2×[3+﹙4+5﹚] 2×[﹙5+3﹚+4] 2×[﹙3+5﹚+4] [3-﹙2-5﹚]×4 2×[4+﹙5+3﹚] 2×[﹙4+5﹚+3] 4×[...

3×8×(5-4) =24×1 =24

因题干条件不完整,缺少文字,不能正常作答。

你好!用2,2,3,5算24点,共有4种算法。 3×[﹙5×2﹚-2] [﹙5×2﹚-2]×3 3×[﹙2×5﹚-2] [﹙2×5﹚-2]×3

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com