nynw.net
当前位置:首页 >> 六年级数学计算题大全 >>

六年级数学计算题大全

口算1.10-5.4= 2.4÷20= 3.5×200= 4.1.5-0.06= 5.0.75÷15= 6.0.4×0.8= 7.4×0.25= 8.0.36+1.54= 9.1.01×99= 10.420÷35= 11.25×12= 12.135÷0.5= 13.3/4 + 1/4 = 14.2 + 4/9 = 15.3 - 2/3 = 16.3/4 - 1/2= 17.1/6 + 1/2 -1/6 = 18.7....

http://wenku.baidu.com/link?url=uHc11wmDZ9Bze_A1kNaL8VB0kflVmd61qNqMRc5ZrcFKhKNJ88vVbp-7vYTu-UTwcf-TyBfQTcAeUpqmQtRSBPPm5-lVBMlul6ZVCUJzWkO 点开就是

800/5/8=20元 (35-20)*28=420元 答赚了420

共有玩具:8×5=40(个) 20元卖出的有:40-28=12(个) 一共卖:35×28+20×12=1220(元) 一共赚:1220-800=420(元)

[3/4-7/8/(5/6+4/5)]*28 =[3/4-7/8÷49/30]*28 =[3/4-15/28]*28 =3/4*28-15/28*28 =21-15 =6 (1.25*4/5-0.76)/(1又3/8+1又1/40) =(1-0.76)/2.4 =0.24/2.4 =0.1 [(0.2+1/3)*4.5]/(8又1/20-6.45) =8/15*4.5/1.6 =2.4/1.6 =1.5 x+3又2/3=5 x*9又3/...

3/5:x=1/3:2 x=3.6  3:8=15:x x=40  x:9=4:3 x=12  1/4:1/8=x:1/10 x=1/5  1.25:0.25=x:1.6 x=8  3/4:x=3:12 x=3  5:8=40:x x=64  x:3/4=1/5:2/5 x=3/8  140:2=x:5 x=350  6.5:x=3.25...

17×40=680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8×0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32×500=160, 0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05, 0.4×0.8=0.32, 4×0.25=1, 0.36+1.54=2 1...

1、简便计算 1)888×7+111×44 2)7.6÷5.4÷1.9×5.4 3)65×66/65 4)1-0.225÷0.9-0.75 5)7.63×9.9+0.763 6)3/7×4/5+4/7×4/5+4/5 7)3.56-(0.56+0.39) 8)1.25×6.4×0.25 9)14.52-(3.7+4.52) 10)3.42×101-3.42 2、解方程 1)1.2x-x=26 2)2/3=...

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14...

1) 86+49+114= 2) 240+(39-40)= 3) 255+(352+145+48)= 4) (345+377)+(55+23)= 5) 9+(80+191)= 6) (268+314+132)+86= 7) 5190÷15= 8) 495+(278+5)+222= 9) 174×36×25= 10) 399-199= 11) 48+(164+152)+36= 12) 133-(28+29)-43= 13) 1650÷25= 14) 2...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com