nynw.net
当前位置:首页 >> 六年级简便计算题100道,要有答案和过程 >>

六年级简便计算题100道,要有答案和过程

0.4×125×25×0.8 =(0.4×25)×(125×0.8) =10×100=1000 1.25×(8+10) =1.25×8+1.25×10 =10+12.5=22.5 9123-(123+8.8) =9123-123-8.8 =9000-8.8 =8991.2 1.24×8.3+8.3×1.76 =8.3×(1.24+1.76) =8.3×3=24.9 9999×1001 =9999×(1000+1) =9999×10...

8.37-3.25-(1.37+1.75) =8.37-1.37-(3.25+1.75) =7-5 =2 3.4×99+3.4 =3.4×99+3.4×1 =3.4×(99+1) =3.4×100 =340 (125+125)×8 =125×8+125×8 =1000+1000 =2000 25×36 =25×4×9 =100×9 =900 (2.5+12.5)×40 =2.5×40+12.5×40 ...

0.4×125×25×0.8 =(0.4×25)×(125×0.8) =10×100=1000 1.25×(8+10) =1.25×8+1.25×10 =10+12.5=22.5 9123-(123+8.8) =9123-123-8.8 =9000-8.8 =8991.2 1.24×8.3+8.3×1.76 =8.3×(1.24+1.76) =8.3×3=24.9 9999×1001 =9999×(1000+1) =9999×10...

84×36+64×84 =84×(36+64) =84×100 =8400 83×102-83×2 =83×(102-2) =83×100 =8300 123×18-123×3+85×123 =123×(18-3+85) =123×100 =12300

. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14 ...

/2+1/3-1/4+1/5-1/6=? 3/4-3/5+4/5-4/6+5/6-5/7=? 1/2-1/2-1/2+1/2=? 1/100000+3-32/867=? 1+1/2-1/3=? 15265357163237515632536721653/10+1=? 67/68+34/35-23/24=? 89/90+123/124-234/235=? 9/7-8/5=? 2/1+3/2=? 8/5-6/1=? 5/3+7/2=? 6/7-8/3...

采纳一下吧 灰常感谢啦

32×125×25 =4×8×125×25 =(4×25)×(8×125) =100×1000 =100000 9048÷26 =(2600+2600+2600+1248)÷26 =2600÷26+2600÷26+2600÷26+1248÷26 =100+100+100+48 =348 2881÷ 43 =(1290+1591)÷ 43 =1290÷43+1591÷43 =30+37 =67 3.2×42.3×3.75-12.5×0....

遇到不会的题就上网找答案照抄,根本不想动脑筋,会让学生养成,在网上是问不到答案的哈 不思考的习惯,改正吧,多思考 做题不怕做错,就怕不思考

45.55-(6.82+15.55) 34.52-17.87-12.23 6.43-(1.4-0.57) 23.75-8.64-3.46 17.83-9.5-7.83-0.5 5.38+88.2-2.38+1.8 27.38-5.34+2.62-4.66 21.63-(8.5+9.63) 7.5-2.45+7.5+2.45 5.09-(0.09+1.23) 9.36-(4.36-3.5) 609-...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com