nynw.net
当前位置:首页 >> 解方程9.8÷x= >>

解方程9.8÷x=

(1)9.8÷x=14 9.8÷x×x=14×x 14x=9.8 14x÷14=9.8÷14 x=0.7(2)4.5÷x=0.03 4.5÷x×x=0.03×x 0.03x=4.50.03x÷0.03=4.5÷0.03 x=150(3)0.5x=6.30.5x÷0.5=6.3÷0.5 x=12.6(4)196÷x=28 196÷x×x=28×x 28x=196 28x÷28=196÷28 x=7(5)x÷34=2.7 x÷34×3...

解:x=9.8/14 x=0.7

2.7÷x=9 解:x=2.7÷9 x=0.3 检验:把x=0.3代入方程 左边=2.7÷0.3=9 右边=9 左边=右边 所以,x=0.3是原方程的解。

x-9=7×8 x=56+9 x=65

(1)X+ 3 8 = 9 8 , X+ 3 8 - 3 8 = 9 8 - 3 8 , X= 3 4 ;(2)X÷2.5=0.8,X÷2.5×2.5=0.8×2.5, X=2.

x=7.8÷0.16 x=48.75

解:3.8除以x=21+9 3.8除以x=30 x=30x3.8 x=114

(1)1.4x+9.8=22.4, 1.4x+9.8-9.8=22.4-9.8, 1.4x=12.6, 1.4x÷1.4=12.6÷1.4, x=9;(2)2(x-3)=11.6, 2x-6=11.6, 2x-6+6=11.6+6, 2x=17.6, 2x÷2=17.6÷2, x=8.8;(3)13x-x=144, 12x=144, 12x÷12=144÷12, x=12;(4)68-4.4x=24...

(1)x+5.2=13 x+5.2-5.2=13-5.2 x=7.8; (2)x-9.8=11.6 x-9.8+9.8=11.6+9.8 x=21.4;(3)x÷0.5=3.58 x÷0.5×0.5=3.58×0.5 x=1.79; (4)0.9x=2.430.9x÷0.9=2.43÷0.9 x=2.7.

x是3

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com