nynw.net
当前位置:首页 >> 解方程.7x+5.3=7.4 >>

解方程.7x+5.3=7.4

(1)7x+5.3=7.4 7x+5.3-5.3=7.4-5.3 7x=2.1 7x÷7=2.1÷7 x=0.3;(2)1.4×8-2x=6 11.2-2x=6 2x=11.2-6 2x÷2=5.2÷2 x=2.6;(3)3x÷5=4.8 3x÷5×5=4.8×5 3x=24 3x÷3=24÷3 x=8;(4)6x-1.28×3=0.06 6x-3.84=0.06 6x-3.84+3.84=0.06+3.84 6x=3.9 6...

解方程: 7x+5.5×4=43 解 7x十22=43 7x=43一22 7x=21 x=3

7x+5.3-5.3=7.4-5.3.

7x/4-5=3/8 7X/4=43/8 X=4/7*43/8 X=43/14

9-2x=1 4+5x=9 10-x=8 8x+9=17 9+6x=14 x+9x=4+7 2x+9=17 8-4x=6 6x-7=12 7x-9=8 x-56=1 8-7x=1 x-30=12 6x-21=21 6x-3=6 9x=18 4x-18=13 5x+9=11 6-2x=11 x+4+8=23 7x-12=8 X-5.7=2.15 15 5X-2X=18 3X 0.7=5 3.5×2= 4.2 x 26×1.5= 2x 0.5×16―16...

9-2x=1 4+5x=9 10-x=8 8x+9=17 9+6x=14 x+9x=4+7 2x+9=17 8-4x=6 6x-7=12 7x-9=8 x-56=1 8-7x=1 x-30=12 6x-21=21 6x-3=6 9x=18 4x-18=13 5x+9=11 6-2x=11 x+4+8=23 7x-12=8 X-5.7=2.15 15 5X-2X=18 3X 0.7=5 3.5×2= 4.2 x 26×1.5= 2x 0.5×16―16...

(1) 3X-(1/2+1/4)=7/12 3X=7/12+3/4 3X=4/3 X=4/9 (2) 6.6-5X=3/4-4X 6.6-0.75=-4X+5X X=5.85 (3) 1.1X+2.2=5.5-3.3X 1.1X+3.3X=5.5-2.2 4.4X=3.3 X=3/4=4/3 下面的自己算 (0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12...

1、X-2/7X=3/4 5/7X=3/4 X=3/4÷5/7 X=3/4×7/5 X=15/28 2、70%X + 20%X = 3.6 90%X=18/5 9/10X=18/5 X=18/5÷9/10 X=18/5×10/9 X=4 3、25% + 10X =4/5 1/4+10X=4/5 10X=4/5+1/4 10X=21/20 X=21/20÷10 X=21/200 4、 X - 15%X = 68 85%X=68 X=68÷85...

(1)7x÷3=8.19, 7 3 x =8.19, 7 3 x× 3 7 =8.19× 3 7 , x=3.51;(2)4x-0.5x=0.7, 3.5x=0.7, 3.5x÷3.5=0.7÷3.5, x=0.2;(3)3.5×6-3x=11.4, 21-3x+3x=11.4+3x, 11.4+3x=21, 11.4+3x-11.4=21-11.4, 3x÷3=9.6÷3, x=3.2.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com