nynw.net
当前位置:首页 >> 计算:①3×(x+9)=27②16×8%7x=23③7.5%7.5×0.5%2.6×... >>

计算:①3×(x+9)=27②16×8%7x=23③7.5%7.5×0.5%2.6×...

①3×(x+9)=27, 3x+27=27, 3x+27-27=27-27, 3x=0, x=0;②16×8-7x=23, 128-7x=23, 128-7x+7x=23+7x, 23+7x=128, 23+7x-23=128-23, 7x=105, 7x÷7=105÷7, x=15;③7.5-7.5×0.5-2.6×0.8,=7.5×(1-0.5)-2.08,=7.5×0.5-2.08,=3.75-2.08...

45.55-(6.82+15.55) 34.52-17.87-12.23 6.43-(1.4-0.57) 23.75-8.64-3.46 17.83-9.5-7.83-0.5 5.38+88.2-2.38+1.8 27.38-5.34+2.62-4.66 21.63-(8.5+9.63) 7.5-2.45+7.5+2.45 5.09-(0.09+1.23) 9.36-(4.36-3.5) 609-...

(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x=1.3 X+8.3=10.7 15x=3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=27 18(x-2)=270 12x=300-4x 7x+5.3=7.4 3x÷5=4.8 30÷x+25=8...

一、脱式计算 2.5×7.1×4 16.12×99+16.12 5.2×0.9+0.9 7.28×99+7.28 4.3×50×0.2 60-2.68×0.5 26×15.7+15.7×24 (2.275 +0.625)×0.28 3.94+34.3×0.2 1.2×(9.6÷2.4)÷4.8 9×1.1×4.7 2.7×5.4×3.9 3.6×9.85-5.46 8.05×3.4+7.6 6.58×4.5×0.9 2.8×0....

要哪个层次的?你看看这些行不行: (0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x =1.3 X+8.3=10.7 15x =3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=27 18(x-2)=270 12x=3...

12.8×3=0.06 10.5+x+21=56 48-27+5x=31...23.79 =43.792 二、运用乘法结合律进行简算:...16.2×4 4.36×12.5×8 25×32 125×0.72 ...

7X+50*0.8=124X=(123-50*0.8)/7 7.5-3X=4.8 X=(7.5-4.8)/3

你好: 4x+7.5=13 4x=13-7.5 4x=5.5 x=5.5/4 x=1.375 x-0.6x=5 0.4x=5 x=5/0.4 x=12.5 5/6÷x=3.3 x=5/6÷3.3 x=25/99 8*7/4-7x/15=7 14-7=7x/15 7=7x/15 1=x/15 x=15 2x/15+x/6=20/3 4x+5x=200 9x=200 x=200/9 希望对你有帮助,望采纳!

(1)7x+2x=0.81 9x=0.81. x=0.9 (2)4(x-6)=36 x-6=9. x=15 (3)2x+0.2x*2=36 2.4x=36. x=15 (4)3.4x-6=4.2 3.4x=10.2. x=3 (5)7.8x+5=44 7.8x=49. x=245/39 (6)7.5x+2.5=20 7.5x=17.5. x=7/3 (7)25.8-2x=12-7 2x=20.8. x=10.4 (8)4x+2.8=5.04 4x=2...

不知道是解方程还是应用题,都打了,给分吧!!!!! 0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com